Julka Biuro Rachunkowe
Menu Mobilne
Biuro Rachunkowe JULKA jest firmą z długoletnim stażem, która stawia sobie za cel profesjonalną
i rzetelną obsługę księgowo – podatkową swoich klientów

O Biurze Rachunkowym Julka

Biuro Rachunkowe „JULKA” jest firmą z długoletnim doświadczeniem, specjalizującą się w obsłudze księgowej oraz kadrowo-płacowej przedsiębiorstw działających w różnych branżach. Swoją ofertę kieruje do osób fizycznych, spółek osobowych oraz spółek handlowych.

Właściciel biura, mgr Genowefa Rypel posiada licencję wydaną przez Ministra Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Nr 17835/2007.

Posiadamy ubezpieczenie OC z tytułu świadczonych usług.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

Certyfikat Julka

Oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych ››
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości,
 • przygotowywanie planu kont,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej),
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS oraz NBP.
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ››
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego.
Prowadzenie ewidencji ryczałtowych ››
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa
Rozliczanie podatku VAT ››
 • sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji VAT oraz plików JPK.
Obsługa kadrowo płacowa ››
 • sporządzenie dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • sporządzanie i przekazywanie dokumentów do ZUS,
 • sporządzanie dokumentów do PFRON, OHP , PUP,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP.
Obsługa osób nieprowadzących działalności ››
 • rozliczenia roczne podatku dochodowego od osób fizycznych, również dla osób pracujących za granicą,
 • rozliczanie podatku PCC od spadków i darowizn,
 • rozliczanie dochodu ze sprzedaży mieszkań.

Ceny

Ceny są uzależnione od:

 • rodzaju prowadzonych ewidencji księgowych,
 • specyfikacji działalności firmy,
 • liczby dokumentów księgowych ,
 • liczby zatrudnionych pracowników.

Dla nowych Klientów oferujemy rabat wielkości 50% ceny przez pierwsze 2 miesiące.

Wynajem samochodów dostawczych Nysa

Współpraca

Pracujemy na oprogramowaniu:
SYMFONIA www.sage.com.pl

Rozliczamy podatki zagraniczne przy wsparciu:
EU Service Kędzierzyn-Kożle
ul. Matejki 9
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax.: +48 77 483 85 06

Skontaktuj się z nami ››

Kontakt

Wynajem samochodów dostawczych Nysa

Nasz adres:
Biuro Rachunkowe „JULKA” Genowefa Rypel
ul. Jana Edmunda Osmańczyka 2-4

Preferujemy kontakt telefoniczny pod numerem:
‎+48 77 433 84 11

Biuro rachunkowe czynne:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 07:00 do 15:00
(w innych godzinach po ustaleniu).